Auteursrecht online

Op Internet staan miljoenen werken die beschermd zijn door auteursrecht. Steeds vaker worden webloggers onaangenaam verrast door een schadeclaim vanwege het oneigenlijk gebruik van een bepaalde foto of artikel. Of er bronvermelding bij staat maakt niet uit.
Journalistenbonden en uitgevers worden steeds actiever in het opsporen van auteursrechtinbreuk op Internet.

Het auteursrecht (of copyright) beschermt makers van creatieve producten.
Het auteursrecht is het recht van de auteur (maker) van een werk om zelf te bepalen wat er met zijn of haar werk gebeurt. De auteursrechthebbende – maker – heeft als enige het recht om zijn/haar product openbaar te maken en te verveelvoudigen (kopiĆ«ren).
Dit recht kan de maker verkopen. Meestal – als er niets over afgesproken is – verkoop je als maker alleen een bepaald gebruik van je product. Bijvoorbeeld het recht de foto te publiceren in een tijdschrift of de videofilm te vertonen op een congres. De maker verkoopt dan in feite een licentie om het werk zusenzo te gebruiken.
Je kunt ook afspreken het auteursrecht te verkopen. Dan kan degene die het koopt de foto ook in andere media publiceren en dupliceren zoveel hij/zij wil.

Er is ook een deel van het auteursrecht dat niet te (ver)koop is: het persoonlijkheidsrecht. Dat betekent dat een ander jouw foto niet mag verknippen of je film niet zonder toestemming mag inkorten of veranderen. En het is altijd verplicht de naam van de maker bij publicatie te vermelden.

Door Internet is de behoefte ontstaan soms anders met auteursrecht om te kunnen gaan.
Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes standaardlicenties bepaalt de maker in welke mate zijn of haar werk verder verspreid en bewerkt mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.
Later meer daarover.
www.creativecommons.nl