Fotoserie bloemrijke dijken

Het project Bloemrijke Dijken is gestart een experiment van Waterschap Vallei & Veluwe om te komen tot vlindervriendelijk en erosiebestendig dijkbeheer. Onderzocht wordt welke bloemenmengsels de grond op de dijk het meest erosiebestendig maken. Door dijken in te zaaien met een divers mengsel van bloeiende kruiden en grassen en vlindervriendelijk te beheren wordt zowel de veiligheid, de natuur en de beleving van het landschap bevorderd.
De pilot loopt van 2016 tot 2018  en wordt onder andere uitgevoerd op 3 trajecten op de Grebbedijk in Wageningen.
Fotografie: Rita van Biesbergen in het kader van publicatie over B(l)oeiende Bermen – nieuw berm ontwerp en beheer (2016)