Duurzaam agrarisch ondernemen

Het stedelijk gebied als motor voor nieuwe bedrijvigheid

Nederland verstedelijkt in rap tempo. Dit heeft grote gevolgen voor het agrarische ommeland. De tijd dat de boer alleen maar boer kon zijn is voorbij. De huidige maatschappij vraag om een nieuw agrarische ondernemerschap, diervriendelijk met oog voor landschap en milieu. De ondernemer van nu moet dan wel beschikken over minimaal zes vaardigheden: hij is een projectontwikkelaar, een coach, een strateeg maar ook een spelleider en een spin in het web om zich uiteindelijk winnaar te weten.
Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in het boek ‘Duurzaam agrarisch ondernemen’ geproduceerd door Transforum.
Het is een lijvig inspiratieboek voor ondernemers die investeringen in duurzame agrarische ontwikkelingen winstgevend willen maken.
Kansen worden met name gezien in de relatie stad en land die zich opnieuw met elkaar moeten verbinden. Maar ook de vele nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten zullen leiden tot duurzamere productie vormen.
Aan de hand van negen businesscases uit de praktijk wordt een gedegen kijkje gegeven wat duurzaam agrarisch ondernemen betekent.
Fotografie o.a Rita van Biesbergen/Mugmedia