‘Peilwaarden’ : actuele wateropgaven

Land veroveren op het water, onder de zeespiegel wonen en toch droge voeten houden: een Nederlands handelsmerk. Al in de dertiende eeuw ontstonden in Nederland de zogenaamde Waterschappen. De Waterschappen beheren het waterpeil en dat is van groot belang geweest voor de verschijningsvorm van onze delta. De geschiedenis van het waterbeheer laat zich makkelijk aflezen. Overal zien we polders, dijken, molens, sluizen, beken. De omgang met water heeft ons land gevormd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Het is een uitdaging om de huidige ruimtelijke opgaven te verbinden met het culturele watererfgoed.

‘Peilwaarden’ is een inspiratie-, en voorbeeldenboek waarbij concrete handvatten worden gegeven over het omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven. Het laat niet alleen zien welke waarde cultuurhistorie heeft in gebiedsontwikkeling, maar ook hoe we kunnen leren van oude technieken. Cultuurhistorie om bij stil te staan én verder te ontwikkelen.

Foto’s o.a Mugmedia Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Matrijs en Bol.com