Prolinnova: Wereldwijd netwerk kleine boeren in Wageningen

In maart 2010 filmden we voor TVEAP een bijeenkomst van Prolinnova in Wageningen.
Prolinnova staat voor PROmoting Local INNOVAtion. Het is een wereldwijd kennisnetwerk van en voor kleine boeren. Zij houden zich bezig met duurzame innovaties in de landbouw en efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen.
De organisatie werkt bottom-up. Onderzocht wordt welke locale kennis de boeren hebben, en wat zij zelf kunnen doen. De oplossingen die boeren zelf gevonden hebben vormen een inspiratiebron voor anderen.
Prolinnova is actief in 17 landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. TVEAP produceerde 4 verschillende films over het Prolinnova netwerk. Onderstaande film Global: Reaping Bright Ideas geeft een indruk van de werkwijze van het wereldwijde netwerk, de andere 3 films gaan in op locale situaties in Cambodia, Niger en Zuid Afrika