Trots op de Veluwemeerkust

De Veluwemeerkust is een gebied met een bijzondere historie, vroeger regeerde hier de Zuiderzee. Zo woest als destijds is het er nu al lang niet meer, maar het blijft een dynamisch gebied. Het landschap is volop in ontwikkeling en biedt ruimte aan wonen, recreatie, landbouw en natuurontwikkeling. Voor veel dieren en planten vormen de natuurgebieden langs de Veluwemeerkust een belangrijke overgang: van de dichte bossen en heidevelden op de Veluwe naar het open weidelandschap langs het Veluwemeer. Het gebied heeft veel potentie vindt Natuurmonumenten. Daarom wordt er op 7 oktober een Streekconferentie georganiseerd voor alle bewoners en betrokkenen.
Wij maakten een korte film met een impressie van het gebied en z’n inwoners/gebruikers.