Duurzaam agrarisch ondernemen

Het stedelijk gebied als motor voor nieuwe bedrijvigheid Nederland verstedelijkt in rap tempo. Dit heeft grote gevolgen voor het agrarische ommeland. De tijd dat de boer alleen maar boer kon zijn is voorbij. De huidige …

Continue Reading