Startsubsidie ‘Beelddetectives van het Landschap’

Mugmedia heeft een startsubsidie gekregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het project ‘Zoek de #verschillen – Beelddetectives van de transitie van het landschap’. In het kader van de 3de architectuurnota hebben we in 2002 iov de Dienst Landelijk Gebied 50 foto’s gemaakt in de Nederlandse zandgebieden op de drempel van de reconstructie. Op twee lijnen van 125 km lengte zijn op twee breedtegraden om de vijf kilometer foto’s gemaakt. Nu, 20 jaar later, gaat de stikstofcrisis veranderingen brengen in de ruimtelijke omgeving. Dit is een mooie aanleiding om via herfotografie van de locaties het resultaat van 20 jaar beleid in beeld brengen en daarmee meteen een nulmeting te bieden voor de nieuwe transities.

We starten het project met een selectie van vier foto’s uit de bestaande serie van de zandgebieden. Als die vier opnieuw zijn gefotografeerd gaan we in en om de gekozen locaties gaan we op zoek naar lokale partners om de verschillen te analyseren – een gemeenteambtenaar, een betrokken inwoner, een boer, een natuurorganisatie. Samen met hen wordt gezocht naar de oorzaken van de veranderingen. Met de resultaten van dit voortraject gaan we een opzet maken om uiteindelijk het gehele gebied te herfotograferen. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeelden van de veranderingsprocessen in tijd en ruimte in het landschap.

We gaan graag het gesprek aan met een ieder die zich bezighoudt met de transities in het (zand) landschap!