Mugmedia

VIDEO & FOTOGRAFIE

Zoekt u een videoproducent of fotograaf om uw inhoudelijke boodschap helder te communiceren? Mugmedia is specialist in het maken van de vertaalslag van uw verhaal naar de beoogde doelgroep. We werken voor overheden, onderwijsinstellingen, ingenieursbureau’s en non-gouvernementele organisaties en hebben meer dan 20 jaar ervaring in het maken van videoprogramma’s en fotoseries.

Wij zien het als een uitdaging om samen met u de beste vorm te vinden om úw verhaal te vertellen.

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Landschapsarchitecten zoeken naar een verbinding tussen verleden, heden en de toekomst. Ze maken landschappen leesbaar, daarbij gebruiken ze de bodem, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie als uitgangspunten zijn voor een creatief ontwerp. Zo worden plekken gecreëerd waar mens, plant én dier zich thuis voelen.
In 2020 kregen we een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en werkten we samen met Zijaanzicht Landschapsarchitecten aan een ontwerpend onderzoek voor het buitengebied van Wageningen in het projevct ‘De Nieuwe Nu’ (www.denieuwenu.nl). (2020/2022)

In 2021/2022 werkten we in opdracht van Yügenforest in samenwerking met United Designers aan een nieuw ontwerp voor Landgoed Roggebotstaete in de oostelijke Flevopolder 2022/23
In 2022 starten we met de uitwerking van de De Toetie Froetie ecoboulevard, het realiseren van een kleinschalig recreatieve route in het buitengebied van wageningen die een aantal wijken hen het buitengebied aanelkaar smeedt, een vervolgproject voortgekomen uit het project Nieuwe Nu gemeente Wageningen 2022/23

WERKWIJZE

Het eerste contact is meestal een telefoontje of e-mail. Dus als u een idee of vraag heeft, bel of mail ons!
Als het idee uitgebreider overleg behoeft maken we een afspraak. De eerste afspraak is altijd vrijblijvend, dus ook kosteloos. Op basis daarvan maken we een opdrachtomschrijving met een offerte. Als de samenwerking voortgezet wordt maken wij bij een video-opdracht een script, waarin u de mogelijkheid krijgt veranderingen aan te brengen. Als we het eens zijn over het script gaan we filmen en daarna editen. Bij viewing van de proefmontage is er nog een kans voor u als opdrachtgever de puntjes op de i te zetten en daarna leveren wij het eindproduct af in het gewenste format.

Voor elke opdracht geldt dat we altijd een prijs-op-maat maken. Leg ons uw vraag voor, dan maken wij een passend aanbod.

OPDRACHTGEVERS

Natuurmonumenten – Dadtco Philafrica – KWR Water –  Europan Commission – Geonovum  – Wageningen University and Researchcenter – Samenwerkende Ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM – Ministerie van Economische Zaken – De Galan School voor Training – Welzijnsorganisatie Solidez – Gemeente Wageningen – Stichting Landschapsbeheer Gelderland – Gemeente Overbetuwe – SENSE Research School – Stichting Beelden op de Berg – The Greenery –  Universiteit Utrecht – Ziekenhuis Gelderse Vallei –  Alterra – Blauwe Kamer – Dienst Landelijk Gebied – H+N+S Landschapsarchitecten – Gelders Genootschap – Link Magazine – ONVZ Zorgverzekeraar – Ontwerpburo Roza – Gemeente Wageningen – Gelders Energie Akkoord – United Designers

Rita van Biesbergen, Dorien van de Laak