Buurtmarkt in De Nieuwe Nu

Op 11 september organiseerde de Nieuwe Nu, een gebiedsproces in Wageningen West door en voor bewoners, een Buurtmarkt waar bewoners en organisaties hun initiatieven, ideeën en plannen presenteerden om mee aan de slag te gaan in hun eigen leefomgeving en in het landschap. Ook werden het landschappelijke raamwerk en het daarbij behorende Nieuwe Nu spel gepresenteerd.
Het landschappelijk raamwerk gaat uit van de bodem, water en de biodiversiteit en dient als basis om te laten zien waar kansen en mogelijkheden in het gebied liggen voor de verschillende opgaven die de gemeente Wageningen in haar Visie Buitengebied heeft opgesteld.
Samen met bewoners, gebruikers en grondeigenaren wordt aan de hand van het Nieuwe Nu spel het gesprek aangegaan over waar kansen kunnen worden verzilverd.