Een superkans voor Elden

In het kader van het project van Wijken Weten wil de gemeente Arnhem dat wijkbewoners gaan meedenken over verschillende onderwerpen die spelen op wijkniveau, zoals bijvoorbeeld groen, veiligheid en welzijn.
Dat is heel mooi maar hoe wordt ervoor gezorgd dat iedereen in Elden kan meepraten?
Mugmedia maakte een film met als doel de bewoners van Elden bij het proces te betrekken.
‘Doe mee en beslis zelf over uw leefomgeving!’