Ireneplan, dat doen we samen

Twee jaar geleden is in de wijk Midden het Ireneplan van start gegaan. Zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk hebben de handen ineen geslagen om met elkaar en vooral met de bewoners te werken aan een actieve en leefbare wijk waar iedereen mee kan doen.
Zo zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen bewoners van jong tot oud, hulpverleners en hulpvragers, vrijwilligers en professionals, en professionals onderling. Er komt een nieuwe school, er zijn werkgroepen opgericht om mee te denken over veranderingen in de wijk: de wijk Midden is volop in beweging!