Mr. Blue Energy wint SENSE Phd Award

Gisteren is aan onderzoeker Jan Post de SENSE PhD Award uitgereikt.
Onderzoeksschool SENSE is onder de indruk van zijn promotieonderzoek ‘“Electricity production from salinity gradients by reverse electrodialysis”. Daarnaast heeft SENSE waardering voor het feit dat Jan Post zich ook bezig hield met de praktische toepasbaarheid van Blue Energy. Jan heeft niet voor niets de bijnaam Mr. Blue Energy gekregen. Naast het baanbrekende onderzoek dat hij gedaan heeft naar de effectiviteit in de praktijk van het Blue-Energy systeem heeft hij ook naar draagvlak in de maatschappij gezocht voor praktische toepassingen. Hij heeft zich hard gemaakt voor een Blue Energy pilot project bij de Afsluitdijk en stond altijd open voor vragen uit de maatschappij.
Zoals Jan Post het zelf zegt: “Het leukste aan wetenschap beoefenen is dat je je fascinatie kunt onderzoeken en dat je ondertussen ook de praktische toepassing niet uit het oog verliest.”

Mugmedia heeft in opdracht van SENSE een korte film over het onderzoek van Jan Post gemaakt.