Nobelprijs voor de vrede voor Europa

‘Europe is us, ‘Europa dat zijn wij’! Door het toekennen van de Nobelprijs van de vrede onderstreept het Nobelcomité het belang van de Europese Unie, een bekroning van een ideaal. 500 miljoen inwoners leven al meer dan 6 decennia in vrede en veiligheid ook al zien velen dat als iets heel vanzelfsprekends.
De geschiedenis, de instituties, de toekomst van de EU: in 2007 maakten we samen met het Marnix college uit Ede de 9 delige DVD serie ‘Europe is Us’: een lespakket voor middelbare scholieren over het hoe en waarom van Europa. Het lespakket is te bestellen bij het Europees Platform