Streekconferentie Heelsums Beekdal

Nieuwe video Mugmedia: 0p zaterdag 13 oktober organiseert Natuurmonumenten de Streekconferentie Heelsums Beekdal. Het gebied verbindt de rand van de Veluwe met de uiterwaarden. Er wordt gewoond, gewerkt, gesport, gefietst, gewandeld en gespeeld. De inzet van de conferentie is hoe kunnen we samen dit landschap behouden en zo mogelijk nog aantrekkelijker maken?