Vitaal Platteland – Hoe verder

In het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland werken ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten als één overheid samen aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland.

Alle ervaringen van de afgelopen tijd, inzichten en adviezen staan in een slotadvies. Dit is op 9 december 2021 samen met een aanbiedingsbrief op ludieke wijze aangeboden aan Rob Uijterlinden (UvW), Wim Brenkman (IPO), Evelien Babbé (VNG) en Sander Band (ministerie LNV). De vertegenwoordigers van de vier opdrachtgevers werden thuis of op hun werk verrast met een wel heel speciale postzending. Zo bevatte deze onder andere een chocoladeletter, in de vorm van een W (verwijzend naar water en het waterschap).